APLIKACJA ŻŁOBEK ONLINE

ŁATWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PLACÓWKĄ
ZMNIEJSZENIE ZBĘDNEJ PAPIEROLOGII
WIĘCEJ CZASU NA SKUPIENIE SIĘ
NA NAJWAŻNIEJSZYM - DZIECIACH

Dla żłobków i klubów

Najważniejsze są dzieci

Oszczędność czasu

Panel merytoryczny

PROFIL DZIECKA

Odpowiada za tworzenie, usuwanie i dezaktywację profili dzieci, a także umożliwia edycję danych.
Jej zadaniem jest zastąpienie papierowej wersji karty pobytu dziecka, przy jednoczesnym ułatwieniu dostępu do tych informacji rodzicom. Umożliwia ona zaznaczanie, jakie czynności są obsługiwane (siusiu, drzemka, śniadanie, spacer, humor, temperatura itp.)

KARTA POBYTU DZIECKA

PANEL NIEOBECNOŚCI

Umożliwia zgłaszanie nieobecności (bez limitu czasowego) danego dziecka. Ma również możliwość aktywacji takiej opcji u rodzica wraz z nałożeniem blokady limitu czasowego (ile godzin przed dniem nieobecności dziecka należy ją zgłosić).
Umożliwia zamieszczanie informacji wraz z załącznikami do rodziców: wszystkich dzieci, dzieci z danej grupy, tudzież konkretnego dziecka. Jest to swego rodzaju pamiętnik oraz informator. Można w niej zamieszczać relacje z odbytych wydarzeń, a także liczne informacje – np. jakie będzie menu na najbliższy tydzień.

TABLICA OGŁOSZEŃ

CATERING

Pozwala m.in. na zamawianie cateringu. Ponadto ukazuje codziennie rano zestawienie: jakie posiłki są potrzebne, informacje o specjalnych dietach itp. Placówka może również dodać specjalne diety samodzielnie. Moduł ten bierze pod uwagę zgłoszone nieobecności.
Moduł ten umożliwia wstawianie opisu oraz częstotliwości zadań do wykonania (np. mycie okien – raz w miesiącu, dezynfekcja zabawek – codziennie). Pozwala to między innymi na ułatwienie „wejścia” nowemu pracownikowi.

LISTA ZADAŃ

PANEL MERYTORYCZNY

Panel ten jest zbiorem katalogów, folderów różnego typu materiałów: filmów, treści pomocy dydaktycznych, opisu zajęć (pomysłów zajęć) oraz ćwiczeń. Wszelkie materiały będą przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę trenerów, którzy na co dzień współpracują ze Stowarzyszeniem i znają Państwa potrzeby oraz oczekiwania – można zatem liczyć na ich wysoki poziom. Na dzień dzisiejszy w aplikacji znajduje się pięć dziedzin: integracja sensoryczna, prawo, logopedia, psychologia oraz żywienie. Z czasem zostaną one powiększone o kolejne dziedziny. Nie chcemy, aby panel ten był panelem nudnym, dlatego też wrzucane materiały będą miały różnorodne formy od artykułów po podcasty. Dodatkowo w panelu tym będą pojawiać się co jakiś czas bezpłatne szkolenia i spotkania z trenerami, w których będą mogli Państwo brać udział.
Umożliwia dostęp do produktów z hurtowni, dzięki czemu placówka ma możliwość robienia zakupów bezpośrednio z poziomu aplikacji. Ponadto panel zakłada, że placówka będzie mogła zdefiniować wewnętrzne produkty i stany magazynowe oraz umożliwia zgłaszanie braków tych produktów. Aplikacja sama automatycznie stworzy listę zakupów. Kalkulator zakupowy będzie wyposażony w produkty o bardzo atrakcyjnych cenach – specjalnie dla naszych klientów!

KALKULATOR ZAKUPOWY

KARTY OBSERWACJI

Panel ten będzie zawierał materiały, które pomogą w kontrolowaniu dzieci w przypadku zauważenia niepokojących defektów w rozwoju ruchowym, psychicznym etc. Materiały te mają również na celu niesienie pomocy w przeciwdziałaniu wyżej wspomnianym nieprawidłowościom.
Moduł ten służy przede wszystkim uzupełnianiu stanów produktów. Dyrektor ustala stany magazynowe, deklaruje produkty (np. kredki, ręczniki papierowe itp.), a następnie wprowadza stan minimalny oraz stany na dzień dzisiejszy. Pracownik w łatwy sposób może wskazać braki dla każdego produktu (z listy łatwo wybiera, że zużyto 2 ręczniki papierowe, 4 mydła itp.) Dyrektor widzi w systemie powiadomienie, że dany produkt jest blisko stanu minimalnego, a wchodząc w moduł, generuje mu się automatycznie lista zakupów, którą może przesłać sobie, bądź dowolnej osobie zajmującej się zakupami, na maila.

PANEL MAGAZYNOWY

KOMUNIKATOR MIĘDZYŻŁOBKOWY

Komunikator ten umożliwia komunikację z osobami spoza danej placówki – np. między dyrektorami kilku żłobków. Ponadto pozwala na łatwiejszą oraz szybszą komunikację z pracownikami, jak również z rodzicami.

CENNIK

Bez limitów dzieci w placówce
Pełne wsparcie
Pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności
Możliwość płatnych zmian indywidualnych

Dla Członków Stowarzyszenia: 190 zł brutto miesięcznie!
Poza członkostwem: 290 zł brutto miesięcznie!

O NAS

Aplikacja została stworzona przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Ideą Stowarzyszenia jest służba podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce we wszystkich obszarach funkcjonowania. Działając zgodnie ze statutem Stowarzyszenia aplikacja została stworzona wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom żłobków i klubów dziecięcych. Rozwiązania ujęte w aplikacji skonsultowane zostały w środowisku żłobkowym wśród Dyrektorów i Opiekunów placówek. Żłobek online jest naszą odpowiedzią na konieczność uporządkowania problemów zgłaszanych nam przez osoby zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3, m.in. związanych ze zbędną papierologią.

Aplikacja została stworzona dla WAS i z myślą o WAS!